Černobílý svět

Na nedávné kauze odvolání trnavského arcibiskupa Bezáka mě zaujala hlavně jedna věc - reakce z řad mnohých tradičních katolíků. Dala by se popsat následovně: Podívejte se, kdo ho podporuje! Liberálové, antiklerikálové a jiné gauneři. To musí být sám arcibiskup pěkný darebák, když ho podporují zrovna tihle...[ více ]

úterý 10. červenec 2012 08:00 | Reputace článku: 12,37

O důstojném slavení Mše

Malé zamyšlení nad tím, co je pro katolické křesťany středobodem jejich slavení. Upozorňuji předem, že jde o text spíše vnitrokatolický než nějaká veřejná prezentace či polemika. Proto prosím eventuální čtenáře nekatolíky, aby na to brali ohled při četbě a hlavně v diskusi, pokud k ní dojde.[ více ]

čtvrtek 28. červen 2012 08:00 | Reputace článku: 13,34

Budoucnost náboženství

Poslední dobou se často mluví o náboženství. Bohužel ne tak, aby se probíralo to, co je na náboženství podstatné, tj. vztah k Bohu. Slyšíme spíše o církevních restitucích, o snižujícím se počtu lidí hlásících se k nějakému náboženskému vyznání ve sčítání lidu, nebo o násilí na Blízkém východě. Jinými slovy, mluví se o náboženství jako sociologickém fenoménu, nikoli jako o osobní víře v Boha prožívané ve společenství spoluvěřících.[ více ]

pondělí 12. březen 2012 08:16 | Reputace článku: 10,27

Má vypadat kostel jako kostel?

Touto otázkou se neptám, zda mají být kostely jeden jako druhý, ale zda má kostel vypadat jako kostel, nebo jako tělocvična, jednací síň nebo krematorium. Při pohledu na moderní sakrální architekturu a umění si připadám jako úplný tupec nebo staromilec (případně obojí dohromady).[ více ]

pátek 6. leden 2012 07:30 | Reputace článku: 11,23

Křesťané a politika 2012

Rok 2012 bude rokem volebním - pozmění se složení Senátu a krajská zastupitelstva. S tím se mi objevuje otázka, jak bude vypadat křesťanský prvek v politice. Co tím myslím? Ani lidovce ani restituce...[ více ]

neděle 1. leden 2012 16:00 | Reputace článku: 10,13

Bůh spravedlivý a milosrdný

V současné katolické církvi existuje spousta diskusí. Jedna z nich se týká toho, jak se prezentuje evangelium. Je především radostnou zvěstí pro všechny nebo jen pro některé? Je Bůh víc zachránce nebo především soudce?[ více ]

pondělí 10. říjen 2011 12:00 | Reputace článku: 9,43

Vatikán a Harry Potter

Jak je to vlastně s postoji církve k určitým fenoménům dnešní doby? - výstavám, knihám, filmům, politickým otázkám apod. Je každé vyjádření shora oficiálním stanoviskem?[ více ]

úterý 6. září 2011 13:00 | Reputace článku: 9,92

Jak číst Bibli? Poznámka k přítomnosti drastických textů.

Bible obsahuje celou řadu příběhů, které na dnešního člověka působí přinejmenším podivně. Zvlášť to platí pro některé starozákonní knihy. Jsme zvyklí na tvrzení, že je v prvé řadě knihou lásky. Co pak ale s příkazy vyhladit nepřátele nebo dokonce výzvou k lidské oběti?[ více ]

pátek 2. září 2011 13:15 | Reputace článku: 11,35

Kdo všechno je můj bližní?

Každoročně se v Praze koná tzv. Pochod pro život. Je to jakási pokojná demonstrace proti potratům. Osobně jsem přesvědčen, že otázka etického hodnocení potratu je nezávislá na náboženské víře. Napadá mě ale otázka, proč se každoročně začíná bohoslužbou, a proč je vůbec tolik odpůrců potratů mezi křesťany.[ více ]

úterý 5. duben 2011 14:25 | Reputace článku: 12,94

Memorandum německých teologů

Na začátku února se ve sdělovacích prostředcích objevily informace o dokumentu německých teologů nazvaném Memorandum profesorů a profesorek teologie ke krizi v katolické církvi, ve kterém vybízejí představitele německé katolické církve k zásadním změnám, které by podle jejich soudu měly začít nápravu současné kritické situace.[ více ]

čtvrtek 24. únor 2011 15:04 | Reputace článku: 11,93

Pravda a láska

Tato dvě slova rozněžňují srdce "havlovců" a přivádějí k zuřivosti "klausovce". Je to ale zároveň velmi stará otázka. Co je víc? Pravda nebo láska? Vědění nebo chtění? Na prezidentské standartě se píše, že pravda vítězí. Apoštol Pavel zase říká, že největší je láska. To vybízí k zamyšlení.[ více ]

čtvrtek 20. leden 2011 09:45 | Reputace článku: 10,17

Jak přešel Izrael Rudé moře?

V biblické knize Exodus čteme o odchodu Izraelitů z Egypta Rudým - Rákosovým mořem směrem do země zaslíbené. Ve zprávách se nedávno objevilo, že už pravděpodobně víme, kde přesně se onen přechod udál. Proč ne, ale archeologie by nás neměla odvést od toho, co je hlavní.[ více ]

pondělí 27. září 2010 09:30 | Reputace článku: 11,43

Lekce z Oxfordu

Po nedávném krátkém pobytu v Oxfordu bych rád napsal pár slov o jednom z mnoha zážitků, které jsem si odtud přivezl. Nejde o dojem z univerzity nebo historických budov. Jde o zpracování jednoho z národních ožehavých témat, ke kterým v Anglii patří náboženské násilí v novověku. Na anglikánské i katolické straně došlo k celé řadě krvavých střetů, ale zdá se, že se společnost s tímto neblahým dědictvím dokázala nakonec docela vyrovnat. Což je inspirace i pro reflexi našich dějin, v nichž nábožensky motivované násilí také hrálo významnou roli.[ více ]

středa 14. červenec 2010 10:44 | Reputace článku: 11,18

Sakrální architektura jako problém

Diskuse o tom, jaký typ sakrální architektury je ten nejlepší a nejvíc křesťanský, je vděčné téma, které se pravidelně a v různých obměnách vrací. Nedávno vyprovokoval diskusi k tomuto tématu i článek na portálu ChristNet věnovaný moderní sakrální architektuře. Moderní architektura dráždí sama o sobě, jak jsme se mohli přesvědčit už v případě tzv. tančícího domu nebo stále živé letenské „chobotnice“, a jedná-li se navíc o sakrální architekturu, je celá věc mnohem komplikovanější a vzbuzuje mnohem větší emoce. Netýkají se totiž tolik věcí časných jako jsou moc nad penězi nebo pozemky, ale věcí odkazujících k věčnosti. Symbolika chrámu spoluutváří naši spiritualitu a tím i víru, neboť lex orandi lex credendi. Dovolte mi být zpočátku trošku osobní.[ více ]

středa 12. květen 2010 08:43 | Reputace článku: 9,49

Důkazy Boží existence a víra

Jako věřící křesťan a zároveň filosof se často setkávám s tématikou tzv. důkazů Boží existence. K čemu slouží, nakolik jsou přesvědčivé, jsou to vůbec důkazy apod.? Existuje vůbec někdo, kdo by dospěl ke křesťanské víře na základě takových důkazů? Podobné otázky se množí. Někteří mí kolegové na tyto otázky odpovídají kladně, jiní záporně. Mají tedy vůbec takové racionální konstrukty smysl, když se na jejich významu nedohodnou ani sami filosofové? Pokusím se s touto otázkou vyrovnat na základě své životní zkušenosti, svého filosofického poznání i své křesťanské víry.[ více ]

čtvrtek 6. květen 2010 10:47 | Reputace článku: 12,90

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00