Filosofie a Boží Trojice

Na rozdíl od častých úvah, zda jde paradoxně znějící křesťanské dogma filosoficky tedy čistě rozumově dokázat, pokusím se zamyslet nad tím, jak by asi bylo filosofii, kdyby tohoto dogmatu nebylo.[ více ]

pondělí 16. červenec 2012 08:00 | Reputace článku: 11,76

Co to znamená v životě vyhrát?

Jak tak člověk žije, potkávají ho výhry i prohry. Je život plný výher i proher výhrou nebo prohrou? Znamená vůbec něco, když se mi něco podaří, i když se v téže věci zase dařit přestane?[ více ]

pátek 2. březen 2012 08:00 | Reputace článku: 9,36

Průmyslová výroba plazů?

Včera se mi dostal zajímavý podnět od jednoho kolegy, který narazil na zajímavé místo středověkého textu, kde se mluví o umělém vyrábění žab. Přesněji řečeno "vzniku žab a hadů lidskou dovedností". To jistě stojí za pozornost.[ více ]

úterý 29. listopad 2011 08:00 | Reputace článku: 8,59

O popularizaci badatelské práce

Před časem mě překvapilo, co mi řekl jeden z mých přátel - přírodovědců. Hlavní problém ve společenském přijímání humanitních věd vidí v tom, že dělají málo popularizace. Jednoduše řečeno, málokdo tomu rozumí a není to na první pohled zajímavé.[ více ]

čtvrtek 22. září 2011 08:40 | Reputace článku: 10,50

Nominalismus a realismus

Nedávno jsem objevil komentář Jana Šterna na ČRo 6 k Husovu svátku. Zajímavé je, že se autor snaží věc nahlédnout způsobem zohledňujícím údajné filosofické kořeny celé věci - spor nominalismu s realismem. Dělá to ale natolik příšerně, že stojí za to vzít jeho text a na chybách ukázat pravou podstatu celého problému nikoli Husova, ale sporu o pojetí obecných pojmů.[ více ]

středa 17. srpen 2011 08:00 | Reputace článku: 11,78

Princip dvojího účinku

V etických debatách lze často slyšet výroky operující menším či větším dobrem nebo naopak zlem. Často tento postup končí v utilitarismu - to či ono jednání působí větší dobro a musíme ho tedy dělat. Problém je, že často působí nejen dobro, ale zároveň i zlo. Utilitarismus porovná, zda je větší dobro či zlo. Nabízí se ale otázka, zda vůbec nějaké zlo můžeme dělat, byť by vedlo k ještě většímu dobru.[ více ]

pondělí 27. červen 2011 14:20 | Reputace článku: 14,73

Tsunami na Temelíně

Jakoby v Rakousku začalo rojení nových Catonů. "Ceterum autem censeo Carthaginam esse delendam." Starý Cato prý tuhle větu (Ostatně vám pravím, že Kartágo musí být zničeno) opakoval při každé příležitosti tak dlouho, dokud se lidem nedostala takříkajíc pod kůži a nepřijali ji, bez ohledu na důvody. Kartágo bylo zničeno a Cato je dnes příkladem historicky úspěšného demagogického řečníka. Moderní Catoni jdou po krku nikoli Kartágu, ale Temelínu.[ více ]

čtvrtek 24. březen 2011 10:13 | Reputace článku: 9,72

Problémy s metafyzikou

Slovo metafyzika zní pro mnoho lidí podezřele. Novopozitivisté označovali mezi válkami slovem "metafyzický" nesmyslný výrok. Dnes zase jakoby metafyzika znamenala spíš cosi ezoterického. Slova by se ale měla požívat správně a v tomto případě to znamená, že bychom měli aspoň trošku oprášit skutečný význam tohoto původně řeckého slova, který se udržel v celé dlouhé filosofické tradici.[ více ]

pondělí 17. leden 2011 08:00 | Reputace článku: 9,51

Po Silvestru něco o opilosti

Protože se dlouhodobě věnuji filosofii Tomáše Akvinského, nabízím v této době předsevzetí a kocovin z oslav změny letopočtu něco myšlenek tohoto středověkého scholastika na téma opilost. Příjemné počtení, a ať vám z toho hlava netřeští.[ více ]

pondělí 3. leden 2011 08:00 | Reputace článku: 10,35

Geny pro sofistiku

V sobotních Lidových novinách (11. 12. 2010, příloha Orientace, str. 26) glosuje ve svém sloupku biolog Jan Zrzavý otázku, zda je lidské chování dáno výchovou či geneticky. Jako obvykle je jeho text čtivý a vtipný a jako obvykle se v něm lehce posměšně komentují přístupy humanitních a společenských věd.[ více ]

pátek 17. prosinec 2010 10:00 | Reputace článku: 7,97

Platónský dialog o filosofii a filozofii

Mezi námi filosofy existuje velký spor o pravopis samotného názvu oboru. Když se kolegové jednou mailově o tuto věc přeli, zdála se mi debata tak hezká, že jsem se rozhodl ji zde v anonymizované a upravené podobě (vyškrtané osobní údaje a situační vsuvky) zpřístupnit i zde.[ více ]

pátek 15. říjen 2010 12:50 | Reputace článku: 9,96

Od smyslů k rozumu

V hodnocení našeho poznání hraje velkou roli otázka vztahu smyslů a rozumu. V této věci se zajímavým způsobem shodují dvě naprosto protikladné myšlenkové školy. Shodují, ale na druhé straně je mezi nimi významný rozdíl...[ více ]

úterý 31. srpen 2010 14:45 | Reputace článku: 9,43

Žena jako nepovedený muž?

Když už jsem se v minulém příspěvku na blogu pustil do genderové ideologie, napadlo mě, že by stálo za to napsat aspoň zmínku o údajném středověkém podceňování ženy, která byla pokládána za "nepovedeného muže". Často se cituje úryvek z Teologické sumy Tomáše Akvinského, který tato slova uvádí. Má to být doklad toho, jak moc středověk (a potažmo křesťanství, které středověku ideově vládlo) ženy "nemusel" (jen si přečtěme ahistorické bláboly Dana Browna, které jsou přímo trestí takového chápání středověku). Rád bych ukázal celou věc v souvislostech, neboť to obvykle povrchní "citovači" oněch středověkých textů nedělají.[ více ]

úterý 27. červenec 2010 11:20 | Reputace článku: 9,81

Meditace o počátcích univerzity

Každý, kdo si prohlíží nějakou knihu o dějinách filosofie, si na první pohled všimne, že mezi významně plodnou antikou a navazující patristikou a vrcholným středověkem, zeje propast několika staletí, kdy se toho až na výjimky moc nedělo. Čím to bylo způsobeno?[ více ]

pátek 25. červen 2010 10:27 | Reputace článku: 9,88

Mýtus, filosofie a přírodověda

Protože hodně lidí staví do ostrého kontrastu filosofii a vědu, stojí za to si připomenout, co vlastně filosofie je. Často k pochopení věci pomůže vysvětlení jejích počátků. Filosofie se objevuje na scéně okolo 7. století před Kristem. Do té doby vládne řeckému myšlení mýtus, tedy zjednodušeně řečeno snaha vysvětlit smysl věcí nějakým ilustrativním příběhem. Mytologické vyjádření má svůj hluboký smysl, ale nevysvětluje přesně vzato proč se něco děje tak či onak, jinými slovy nehledá příčiny. Styl myšlení, které se začíná ptát po příčinách, se tehdy vymezil vůči mýtu a začalo se mu říkat filosofie.[ více ]

pátek 18. červen 2010 08:30 | Reputace článku: 8,23

Filosofie a přírodní věda u Alberta Velikého

Jedním z nejvýznamnějších autorů vrcholného středověku byl dnešní laickou veřejností dosti opomíjený Albert Veliký. Je v mnoha ohledech myslitelem velkých změn. Proto asi není tolik známý, neboť velcí mužové zlomových epoch obvykle vyčerpají svou sílu v nesmírně důležitém, ale nevděčném úkolu připravit půdu svým následovníkům. Albert byl jedním z prvních dominikánů, univerzitních učitelů, středověkých aristoteliků a moderně chápaných přírodovědců.[ více ]

středa 9. červen 2010 08:14 | Reputace článku: 9,47

Andělé na špičce jehly

Středověká filosofie nese obvykle přídomek "scholastická". Je to styl myšlení který má určitou pevně danou metodologii vyplývající z univerzitního, tedy školského (odtud schola-stika) stylu. Vrcholná scholastika je totiž dobou vzniku univerzit a zformováním jasné a široce sdílené metodologie v různých disciplínách. O zajímavosti středověku ale kupodivu řada lidí pochybuje a trousí pohrdavé poznámky o sčítání andělů na špičce jehly. Může být na andělech na jehle něco zajímavého?[ více ]

úterý 8. červen 2010 08:56 | Reputace článku: 10,39

Jsou filosofové blázni?

I mezi nefilosofy je dosti dobře známo, že ke starým antickým filosofům patřili tzv. eleaté. Běžný čtenář populárně filosofické literatury nebo absolvent základního kursu dějin filosofie si z jejich myšlenek obvykle všimne tzv. Zenónových aporií. Jedna z nich je asi nejznámnější a objevuje se i jako součást některých literárních děl (např. Pratchettových Pyramid). Jedná se o aporii "Achilles a želva" která hodně lidí utvrdí  podezření, že filosofie je dílo bláznů, kteří jsou schopni přednést i ty nejnehoráznější blbosti. O co v této aporii jde? O to, že atletický Achilles nedohoní želvu. Zdá se, že takovou hloupost může tvrdit jen filosof, neboť i dítě ví, že želvu předhoní (resp. předplazí) i beznohý.[ více ]

pátek 4. červen 2010 12:01 | Reputace článku: 10,71

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00