Budoucnost náboženství

pondělí 12. březen 2012 08:16

Poslední dobou se často mluví o náboženství. Bohužel ne tak, aby se probíralo to, co je na náboženství podstatné, tj. vztah k Bohu. Slyšíme spíše o církevních restitucích, o snižujícím se počtu lidí hlásících se k nějakému náboženskému vyznání ve sčítání lidu, nebo o násilí na Blízkém východě. Jinými slovy, mluví se o náboženství jako sociologickém fenoménu, nikoli jako o osobní víře v Boha prožívané ve společenství spoluvěřících.

Pro katolíky, pravoslavné a některé protestanty je odtržení víry a náboženství katastrofou. Protestantští teologové přelomu 19. a 20. století, kteří radikálně odlišovali víru a náboženství, by možná mohli zajásat nad tím, že k tomuto rozdělení skutečně v myslích moderních lidí došlo. Na druhé straně by asi zaplakali nad tím, že to, co se ztrácí, není náboženství, ale osobní víra.

Z dějin ale víme, že málo co dokáže lidi stmelit tak, jako sdílené náboženství. Idea sekularismu rozhodně k jednotě nevede, idea národa už je na tom lépe, ale i ta vyčpěla poměrně rychle a v globalizovaném světě ani příliš netáhne. Zato tam, kde fungují náboženství, tam je jednota. A to často taková, že se jí až bojíme, jak je to vidět na světovém islámu, který se projevuje jako celek i přes spoustu geografických i kulturních rozdílů.

A tak by se mohlo stát, že ze strachu před cizími prvky, například před islámem, zapomene většina Evropanů na svou nechuť k náboženství a bude mít tendenci se sjednotit ve jménu kříže. Jinými slovy použije náboženství jako korouhev, pod níž se semkne nikoli z důvodů víry, ale strachu. To by ovšem nebylo pro křesťanství nic veselého. Náboženství bez víry by bylo společenství nesené jen strachem. Už nějaký ten pátek se mluví o nové evangelizaci. Je to jistě velká myšlenka, ale mělo by jít skutečně o náboženství jako vyjádření víry, nikoli jen o tu slupku, která může být možná politicky užitečná, ale před Bohem je bez víry k ničemu.

Text je upravenou podobou krátkého slova v rámci vysílání Křesťanského magazínu na ČT1 11.března 2012.

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00