Tridentský koncil (1)

úterý 3. leden 2012 21:22

1. ZASEDÁNÍ
posvátného ekumenického a všeobecného koncilu tridentského
za papeže Pavla III., nejvyššího Pontifika
slavené 13. prosince léta Páně 1545  

DEKRET O SVOLÁNÍ KONCILU

Souhlasíte, aby ke chvále a slávě svaté a nerozdílné Trojice, Otce, Syna a Ducha svatého, k růstu a pozvednutí křesťanské víry a náboženství, k vymýcení bludů, pro dosažení míru a jednoty církve, pro reformu kléru a křesťanského lidu, k potlačení a vymýcení nepřátel křesťanského jména bylo rozhodnuto a vyhlášeno, že svatý a všeobecný koncil tridentský začíná a začal?

Odpověděli: Souhlasíme.

OZNÁMENÍ O DALŠÍM ZASEDÁNÍ

A protože se blíží slavnost Narození našeho Pána Ježíše Krista, kterou následují další svátky spojené s koncem roku a počátkem dalšího roku, souhlasíte, aby se další zasedání konalo ve čtvrtek po svátku Zjevení Páně, který bude 7. ledna léta Páně 1546?

Odpověděli: Souhlasíme.


Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00