Co takhle udělovat vedle řádů i neřády?

neděle 30. říjen 2011 20:01

Jako každý rok, i letos udělil prezident republiky řády. Vyznamenaným samozřejmě blahopřeji, ale na mysl se mi vtírá, zda by nebylo užitečné vedle řádů rozdávat i neřády. No jen si to představte...

Každý rok se publicisté a někdy i lidi v hospodách dohadují o tom, kdo by měl nebo neměl letos dostat Lva, Masaryka nebo aspoň "za zásluhy". Zajímalo by mě, jestli to podobně prožívají i ti, kteří by reálně být vyznamenaní mohli. Nejčastějšími objekty debat tohoto typu jsou členové skupiny bratří Mašínů, z nichž zbývá už jen Josef. Předpokládám ale, že ten se myšlenkami na prezidentský řád moc nezabývá. Jak už dal on i jeho bratr blahé paměti dostatečně najevo, pokládají Česko za stále příliš bolševické. Ten se asi nebudí ze snů o chvilce slávy na Hradě. U starých odbojářů najdeme podle mého soudu spíše zdravý nadhled životních zkušeností a stáří. Pokud oni po vyznamenání touží, tak ho berou spíše jako uznání něčeho, zač bojovali - třetí odboj, východní či západní fronta, tankisté nebo letectvo...

To mezi mladšími adepty vyznamenání už by se možná nějaká ta ješitnost našla. Ale dost! Nejde mi o kádrování kandidátů na medaile. Budiž jim čest a pro nás vzor. Jen si chci připravit půdu pro myšlenku, která ve mně hlodá. Co kdyby mohl prezident udělovat jakési anti-vyznamenání. No, řekněme to rovnou - nikoli řády, ale neřády? Jestliže u potenciálních nositelů řádů by možná mohla být pozorovatelná jistá míra ješitnosti, je to lidské a moc škody to nenadělá, jsme jen lidé. Ale kdyby se významné osobnosti, jejichž dílo nebo rozhodnutí v klíčových okamžicích dějin mohou zásadně ovlivnit naše životy, mohli nejen těšit na řád, ale i obávat neřádu... možná, že by to nebylo úplně nevýchovné.

Představme si třeba vedle Řádu bílého lva takový Neřád černého vola. Možná, že by se leckdo ve svědomí srovnal i se zradou, ale s myšlenkou, že jednou dostane Neřád černého vola...? Tady by ješitnost zvláště naší mužské části populace mohla při myšlence na podobnou "slávu" zapracovat přímo blahodárně. Když už máme neřesti jako ješitnost, tak bychom je aspoň využili k dobrému.

Pozor, nijak nechci znevažovat stávající řády. Komu čest, tomu čest a řád na hruď. Jen si říkám, že dobrou motivací nebývá jen touha po vyznamenání, ale i strach ze zesměšnění. Asi se nám hned vybaví dost lidí, kterým bychom Černého vola druhé třídy ihned propůjčili. První třída se uděluje jen zahraničním osobnostem, ale i tam by se dost adeptů jistě našlo. A i nižší třídy řádů. No, nedali byste třeba Neřád za zásluhy o stát v oblasti vědy celému bývalému vedení plzeňské právnické fakulty? Když už poslanci připravují změnu volby prezidenta a prezidentských pravomocí, navrhuji novelizovat i zákon o řádech doplněním neřádů. O blahu, které to přinese pro národ, jsem přesvědčen.

 

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00