Norsko: Jaký druh terorismu?

sobota 23. červenec 2011 18:00

Když se řekne "terorista", skoro každý si okamžitě doplní adjektivum "islámský". V Norsku ale podle zatím dostupných informací nevraždil terorista islámský. Zprávy mluví o Norovi - pravicovém, nábožensky orientovaném, zednářsky zaměřeném. Co za teroristu to bylo a co z toho vyvodíme?

Před několika desetiletími viděli Evropané za každým teroristickým výbuchem v Británii Iry, ve Španělsku Basky a v Německu Frakci Rudé armády. Dnes vidí za každým výbuchem islámský extrémismus. Strach z nacionálních teroristů vystřídal strach z náboženských teroristů.

Proto také média začala ihned po včerejších událostech v Norsku spekulovat o islámském fundamentalismu, karikaturách Proroka apod. Pak se ukázalo, že je pravděpodobně viníkem norský blonďatý mladík. Choval se slušně, ale: projevoval xenofobní tendence, četl Bibli a hlásil se ke svobodným zednářům. A na spekulace je zaděláno. Byl to křesťanský terorista. Ale můžeme se ptát i šířeji, zprávy nám dávají ke spekulacím spoustu materiálu: Stojí za terorem úzkoprsé odmítání multikulti a nechuť k cizincům nebo křesťanství nebo tajemné a pověstmi obestřené zadnářské bratrstvo?

Všechny takové dohady jsou ale mimo realitu. Důležité je úplně něco jiného. Je dost dobře jedno, jestli je nějaký terorista bílý, černý, žlutý nebo zelený. Je jedno, jestli je křesťan, muslim nebo ateista. Je jedno, jestli je Nor, Saud, Američan, Rus nebo Somálec. Podstatné je, že vraždí a svým vražděním chce vyvolat v lidech strach (teror). A jako takový je bez ohledu na věk, pohlaví, rasu a vyznání gauner.

Gauner se může vyskytnout v různých verzích barvy, pohlaví a vyznání. Je tudíž pro veřejnost dost dobře jedno, co je terorista zač a jestli chodí v turbanu, klobouku nebo v zednářské zástěře. Politicky a společensky významná je pouze reakce těch, k nimž onoho teroristu pojí nějaké ze zmíněných pout - souvěrci, soukmenovci apod. Nyní dobře vidíme, že podobně jako svého času po útoku v americké Oklahomě (který byl také vykonán "místním" gaunerem), i zde dochází k jednoznačnému odsouzení daného činu ze strany Norů (s nimiž byl dotyčný jedné národnosti), Evropanů (s nimiž sdílel stejné civilizační hodnoty a styl života), křesťanů (s nimiž sdílel víru) i pravicových politiků (s nimiž se shodoval v politických preferencích).

Každá parta může mít svého vyvrhele, ale kvalita party se pozná podle toho, že ho za vyvrhele pokládá, za každou cenu ho neomlouvá a nehlásí se k němu. Tak se přistupuje ke gaunerům v Evropě nebo USA. Společnost je odsuzuje. Snad se dočkáme jednou i toho, že budou stejným způsobem postupovat i mnohé společnosti islámské. Tam se po různých vraždách nevinných všude možně ve světě až příliš často setkáváme s jásotem a podporou "svatých mučedníků", jejichž hlavním atributem je plastická trhavina.

Každý teroristický čin je tragédie, ale silná a sebevědomá společnost ji dokáže překonat. Prvním krokem k takové společnosti je, když dokáže nazvat zlo zlem a neomlouvat ho. Zatím na tom Evropa zas tak špatně není. Tohle ještě stále funguje.

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Tomáš Machula

Komentáře o společnosti a náboženství (ale nejen o tom).

Filosofický druh: Živočich rozumový Biologický druh: Homo sapiens sapiens

REPUTACE AUTORA:
0,00